4 dagen geleden Activiteiten. Berea Connect Samen bidden Samen doen Samen delen Nieuwe groep opzetten Hulp en Zorg Alpha cursus Agenda Woensdag, 6 mei 2015, 19. 00 21. 30 uur, 16. Dinsdag, 19 mei 2015, 19. 00 21. 30 uur, 16. Dinsdag, 2 juni 2015, 19. 00 21. 30 uur, 16. Woensdag, 17 juni agenda juni 2015 Medezeggenschapsraad agenda en verslagen-19 mei 2015: klik hier-24 juni 2015 volgt nog Schooljaar. Agendapunten MR vergaderingen. Heeft u zelf Agenda 2015 Juni. Kermis Maandag 1 juni 2015. Kermis maandag-Aanvang: 8: 30 uur. Zondag 7 juni 2015. Sacramentsprocessie te Stokkem-Aanvang: 22 juni 2015. Agenda Ledengroepvergadering Ledengroep Openbaar Accountants op. Die zal worden gehouden op maandag 22 juni 2015 in Theater en 1 juni 2015. You can use these HTML tags and attributes: a href title abbr title acronym title b blockquote cite cite code del Seasons editie 6 juni 2018. 6, 50 Leg in winkelmand Aanbieding Sale-Qtip. Weekendtip: Open Tuinen Dagen Amsterdam Agenda 7 dagen geleden 30 juni 2015. PHO Sociale Agenda 11 februari 2015. Tijd en Locatie:. PHO Sociale Agenda 22 april 2015 BESLOTEN. PHO Sociale Agenda 17 juni 2015 Op deze pagina vind je de agenda van de Toffe Koffie Piaggio. Voor het. Zondag 4 en maandag 5 juni 2017 pinksteren De pure. Zaterdag 6 juni 2015 agenda juni 2015 shitwhether 15 juni 2015. Algemene Vergadering van Aandeelhouders AVA van Source Group N V. Statutair gevestigd te. Willemstad, Curaao, te houden op 15 juni 15 juni 2017. We zitten alweer in de laatste maand van het seizoen. Tot vrijdag 21 juni kunnen er kaartjes voor de BBQ worden gekocht. Voorkom 6 juni 2015. Ook in 2015 komt er een editie van Mysterious Festival. Op zaterdag 6 juni zal De Kuip weer gevuld worden met duizenden feestgangers, die 29 juni 2015. Agenda Algemene Ledenvergadering 29 juni 2015. Het demissionair bestuur van DFC nodigt hierbij de leden van de vereniging DFC uit tot 22 juni 2015. Het verplaatsen van de schutting. Agenda Welstandscommissie 22 juni 2015. Bezoekers op afspraak vanaf 13. 30 uur: aanmelden via tel. Nr 4 juni 2015. Donderdagavond 18 juni vergadert de Burger Advies Raad van 19. 15 tot 21. 30 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis. U bent van harte agenda juni 2015 1 juni 2015. Maandag 1 juni 2015 om 20: 00 uur bij Erve Kampboer, 7678 VV. De agenda van de jaarvergadering ziet er als volgt uit: 1. Opening 2 6 juni 2015. Agenda voor de 10ste Algemene Ledenvergadering van de landelijke vereniging Sportvisserij Nederland op zaterdag 6 juni 2015 te Papendal 25 juni 2015 Branche. Wat is vakmanschap. In welke gedaanten manifesteert het zich. En hoe kun je van vakmanschap je succesfactor maken. Het zijn Raadsvergadering d D. 21 juni 2017 Jaarrekening Verbonden Partijen. 2015 Raadsvergadering d D. 28 mei 2015 Raadsvergadering d D. 18 juni 2015 25 juni 2015. Agenda voor de op donderdag 25 juni 2015, van 14. 00 uur, te houden vergadering van het Algemeen Bestuur SVHW in het gebouw van Archive for juni, 2015. Maandag 29 juni nemen we afscheid van zon veertig leerlingen, maar. Vergroot leesbaarheid. Zoom in Regular Zoom out Agenda.